Concert

2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

2022

01.14
Kazuya Yoshii
Tokyo
Tokyo Dome City Hall
01.16
Kazuya Yoshii
Aichi
Aiplaza Toyohashi
01.22
Kazuya Yoshii
Kyoto
Rohm Theatre Kyoto Main Hall
01.24
Kazuya Yoshii
Tokyo
Studio Coast Shinkiba
01.31
Kazuya Yoshii
Kanagawa
Pacifico Yokohama
02.23
Hitomi Yaida
Osaka
Settsu Bunka Hall
09.18
Hitomi Yaida
Akita
CARAVAN MUSIC FES 2022
10.02
Hiroko Yakushimaru
Miyagi
TOKYO ELECTRON HALL
10.07
Hitomi Yaida
Tokyo
LINE CUBE SHIBUYA
10.09
Hitomi Yaida
Osaka
Kansai University
10.15
Hiroko Yakushimaru
Kagoshima
KAWASHO HALL
10.16
Hiroko Yakushimaru
Fukuoka
Sunpalace Hall
10.19
Hiroko Yakushimaru
Tokyo
Bunkamura Orchard Hall
10.20
Hiroko Yakushimaru
Tokyo
Bunkamura Orchard Hall
10.22
Hitomi Yaida
Osaka
Mielparque Hall
10.29
Hiroko Yakushimaru
Osaka
Fenice Sacay
10.30
Hiroko Yakushimaru
Osaka
Fenice Sacay
11.04
Hiroko Yakushimaru
Okayama
Civic Hall
11.06
Hiroko Yakushimaru
Aichi
Aichi Prefectural Art Theater
11.18
Hiroko Yakushimaru
Tokyo
Tokyo International Forum
11.23
Superfly
Tokyo
Tokyo Ariake Arena
12.27
Superfly
Osaka
Intex Osaka